Filtr:
Název DatasetuPopisSprávceID DatasetuHome
Akce v kraji VysočinaSeznam akcí v kraji Vysočina - možnost výběrů pomocí parametrů WWW služby. Popis exportu: http://www.region-vysocina.cz/akce/xml.htmPavlína Hartmanovávysocina_akceHome Page
Aktuality ROWANetRSS kanál s provozními aktualitami sítě ROWANet (novinky, výpadky)Petr Svobodavysocina_rowHome Page
Ekonomika příspěvkových organizacíEkonomické výsledky jednotlivých příspěvkových organizací. Možnost výběru období a skupin organizacíMichal Nachtnebelvysocina_ekonomika_poHome Page
Kalendář akcí Kraje VysočinaJedná se o Kalednář akci Kraje Vysočina. Jsou tam uvedeny veškeré akce na Krajském úřadu v členění pro různé druhy organizací (obce, příspěvkové organizace, veřejnost, atd.). Zveřejněné datové rozhraní je ve formátu ICS viz ICS formatJaroslav Krotkývysocina_kalendar_krajHome Page
Metropolitní sítěOptická telekomunikační síť Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky.oddělení GISvysocina_metropolitkyHome Page
PamátkyDatová vrstva zobrazuje zákonem prohlášená plošně chráněná památková území, která vykazují kulturní hodnoty. Jedná se o památkové rezervace (městské, vesnické), památkové zóny (městské, vesnické, krajinné) a ochranná pásma. oddělení GISvysocina_pamatkyHome Page
Příspěvkové organizaceSeznam příspěvkových organizací Kraje VysočinaMarek Copvysocina_prispevkove_organizaceHome Page
RSS služby krajského portáluRSS kanály agregují novinky z různých částí webu www.kr-vysocina.cz.Webmaster KrÚvysocina_webHome Page
SamosprávaPřehled samosprávných jednotek v Kraji VysočinaKraj Vysočinavysocina_samospravaHome Page
Správní hraniceMapová služba - data administrativních jednotek oddělení GISvysocina_administrative_unitsHome Page
Telefonní seznamTelefonní seznam Kraje VysočinaJaroslav Krotkývysocina_tlsHome Page
Účetní výkazyÚčetní výkazy Kraje VysočinaMichal Nachtnebelvysocina_vykazyHome Page
Úřední deskaÚřední deska Kraje Vysočina. XML element pro jednotlivé záznamy item navíc obsahuje ad hoc elementy ud_od a ud_do s odpovídající hodnotou z polí „úřední deska od-do".František Bobekvysocina_udHome Page
Veřejné zakázky Veřejné zakázky Kraje Vysočina a zřízených příspěvkových organizacíVendula Kotrbovávysocina_verejne_zakazkyHome Page
Výstupy digitalizaceEvidence dokumentů digitalizovaných v rámci projekt Krajské digitalizační jednotky Kraje VysočinaHelena Hrnčířovávysocina_kdjHome Page
Životní prostředíData popisující životní prostředí. Ornitologicky významné hnízdní lokality - body,Památné stromy Natura 2000 - Evropsky významné lokality,Ornitologicky významné hnízdní lokality - vymezení širší oblasti,Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem,Zvláště chráněná území,Významné krajinné prvky (VKP) registrované,Přírodní parky,Chráněné krajinné oblasti oddělení GISvysocina_zivotni_prostrediHome Page
Celkem řádků: 16