OPENDATA - Otevřené datové zdroje
Cesta:

Datové sady

Název Datasetu Popis Správce Home
Kalendář akcí Kraje Vysočina Jedná se o Kalednář akci Kraje Vysočina. Jsou tam uvedeny veškeré akce na Krajském úřadu v členění pro různé druhy organizací (obce, příspěvkové organizace, veřejnost, atd.). Zveřejněné datové rozhraní je ve formátu ICS viz ICS format OSDA
Metropolitní sítě Optická telekomunikační síť Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky. oddělení GIS
Památky Datová vrstva zobrazuje zákonem prohlášená plošně chráněná památková území, která vykazují kulturní hodnoty. Jedná se o památkové rezervace (městské, vesnické), památkové zóny (městské, vesnické, krajinné) a ochranná pásma. oddělení GIS
Příspěvkové organizace Seznam příspěvkových organizací Kraje Vysočina OSDA
RSS služby krajského portálu RSS kanály agregují novinky z různých částí webu www.kr-vysocina.cz. OSDA
Samospráva Přehled samosprávných jednotek v Kraji Vysočina OSDA
Správní hranice Mapová služba - data administrativních jednotek oddělení GIS
Telefonní seznam Telefonní seznam Kraje Vysočina OSDA
Úřední deska Tato datová sada obsahuje data z úředních desek dle Otevřené formální normy Úřední desky (https://ofn.gov.cz/úřední-desky/2021-07-20/). OSDA
Veřejné zakázky Veřejné zakázky Kraje Vysočina a zřízených příspěvkových organizací OSDA
Výstupy digitalizace Evidence dokumentů digitalizovaných v rámci projekt Krajské digitalizační jednotky Kraje Vysočina OSDA
Životní prostředí Data popisující životní prostředí. Ornitologicky významné hnízdní lokality - body,Památné stromy Natura 2000 - Evropsky významné lokality,Ornitologicky významné hnízdní lokality - vymezení širší oblasti,Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem,Zvláště chráněná území,Významné krajinné prvky (VKP) registrované,Přírodní parky,Chráněné krajinné oblasti oddělení GIS
Název Datasetu Popis Správce Home
Památky Datová vrstva zobrazuje zákonem prohlášená plošně chráněná památková území, která vykazují kulturní hodnoty. Jedná se o památkové rezervace (městské, vesnické), památkové zóny (městské, vesnické, krajinné) a ochranná pásma. oddělení GIS
Správní hranice Mapová služba - data administrativních jednotek oddělení GIS
Životní prostředí Data popisující životní prostředí. Ornitologicky významné hnízdní lokality - body,Památné stromy Natura 2000 - Evropsky významné lokality,Ornitologicky významné hnízdní lokality - vymezení širší oblasti,Evidované lokality přírodních biotopů s nadmístním významem,Zvláště chráněná území,Významné krajinné prvky (VKP) registrované,Přírodní parky,Chráněné krajinné oblasti oddělení GIS
Skupina neobsahuje žádné datové sady.
Název Datasetu Popis Správce Home
Metropolitní sítě Optická telekomunikační síť Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky. oddělení GIS
RSS služby krajského portálu RSS kanály agregují novinky z různých částí webu www.kr-vysocina.cz. OSDA
Výstupy digitalizace Evidence dokumentů digitalizovaných v rámci projekt Krajské digitalizační jednotky Kraje Vysočina OSDA
Název Datasetu Popis Správce Home
Příspěvkové organizace Seznam příspěvkových organizací Kraje Vysočina OSDA