OPENDATA - Otevřené datové zdroje
Cesta:

Datová sada: Metropolitní sítě

Domovská stránka
https://mapy.kr-vysocina.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=57a7af51890f43faa653cc0e21564741
Popis
Optická telekomunikační síť Kraje Vysočina představuje souhrn optických sítí, které umožňují vedení datových toků prostřednictvím optických vláken. Optické sítě, kterými jsou vedeny data na území kraje jsou tyto: Rowanet, Dial Telecom, GTS Novera, JME optika, Transgas, Metropolitní síť KrÚ Jihlava, Net4Net, Optonet, Optokon kos, Pragonet, První telefonní, Selfnet, O2, Telia Sonera, Tiscali optika, ČD Metalika, ČD Telematika a Pegas buňky.
Autor
E-mail
gis@kr-vysocina.cz
Správce
oddělení GIS
E-mail správce
gis@kr-vysocina.cz
ID Datasetu
vysocina_metropolitky
URL zdroje Formát Popis
Metropolitní sítě KML Metropolitní sítě