OPENDATA - Otevřené datové zdroje
Cesta:

Datová sada: Správní hranice

Domovská stránka
https://mapy.kr-vysocina.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=93b9a90b0ee14abdb3c7039976f75c3e
Popis
Mapová služba - data administrativních jednotek
Autor
E-mail
gis@kr-vysocina.cz
Správce
oddělení GIS
E-mail správce
gis@kr-vysocina.cz
ID Datasetu
vysocina_administrative_units
URL zdroje Formát Popis
Správní hranice KML Správní hranice