OPENDATA - Otevřené datové zdroje

Datová sada: Památky

Domovská stránka
https://mapy.kr-vysocina.cz/portal/apps/webappviewer/index.html?id=530cf2a05d0d433180bfcabf8cafba07
Popis
Datová vrstva zobrazuje zákonem prohlášená plošně chráněná památková území, která vykazují kulturní hodnoty. Jedná se o památkové rezervace (městské, vesnické), památkové zóny (městské, vesnické, krajinné) a ochranná pásma.
Autor
E-mail
gis@kr-vysocina.cz
Správce
oddělení GIS
E-mail správce
gis@kr-vysocina.cz
ID Datasetu
vysocina_pamatky
URL zdroje Formát Popis
Památky KML Památky