OPENDATA - Otevřené datové zdroje
Cesta:

Datová sada: Výstupy digitalizace

Domovská stránka
http://kevis.kr-vysocina.cz/index.php?action=evidence&lang=cz&akce=tabulky_akce&id_evidence=138
Popis
Evidence dokumentů digitalizovaných v rámci projekt Krajské digitalizační jednotky Kraje Vysočina
Autor
KDJ
E-mail
osda@kr-vysocina.cz
Správce
OSDA
E-mail správce
osda@kr-vysocina.cz
ID Datasetu
vysocina_kdj
URL zdroje Formát Popis
Seznam digtalizovaných dokumentů - prvních 50 XML Seznam digtalizovaných dokumentů - prvních 50
Seznam digtalizovaných dokumentů - vše (časově náročnější export) XML Seznam digtalizovaných dokumentů - vše (časově náročnější export)