OPENDATA - Otevřené datové zdroje
Cesta:

Datová sada: Veřejné zakázky

Domovská stránka
https://extranet.kr-vysocina.cz/vz
Popis
Veřejné zakázky Kraje Vysočina a zřízených příspěvkových organizací
Autor
E-mail
Správce
OSDA
E-mail správce
osda@kr-vysocina.cz
ID Datasetu
vysocina_verejne_zakazky
URL zdroje Formát Popis
Kraj Vysočina Veřejné zakázky do 1.1.2014 XML Kraj Vysočina Veřejné zakázky do 1.1.2014
XML veřejných zakázek Kraje Vysočina ze systému EZAK. V XML je od-do, které řídí množství vrácených zakázek. XML XML veřejných zakázek Kraje Vysočina ze systému EZAK. V XML je od-do, které řídí množství vrácených zakázek.