Kraj Vysočina - logo

Otevřené datové zdroje - OpenData


Cesta: Titulní stránka > OpenDataCo to jsou Otevřená data (Open Data)?
Otevřená data jsou informace použitelné kýmkoliv bez licenčních a jiných nároků. Data jsou ve formě vhodné k dalšímu strojovému zpracování.

Jak mohu kontaktovat osoby zodpovědné za publikování otevřených dat?
Využijte emailových kontaktů uvedených u jednotlivých zdrojů dat/datasetů a nebo kontaktů na pracovníky uvedené ve složce Kontaky.

Jaké další informace budou dostupné v budoucnosti?
Po spuštění stránek opendata.kr-vysocina.cz se návštevníkovi nabídne nabízeno několik datových setů, které byly snadno dostupné ve formě vhodné k publikování ve formě otevřených dat. V budoucnosti budou doplňovány další datové zdroje na základě požadavků návštěvníků WWW stránek a podle technických a legislativních možností Odboru informatiky Kajského úřadu Kraje Vysočina.

Jakým způsobem mohu urychlit/podpořit zveřejnění dat, která mě zajímají?
Svůj požadavek/námět na zveřejnění dat zašlete na některý z kontaktů uvedených ve složce Kontakty nebo na WWW stránkách Kraje Vysočina. Každý návrh a námět na možné datasety k publikování v režimu otevřených dat jsou vítány. Pro vytvoření nových datasetů a jejich publikování bude brán ohled na množství požadavků, složitost vytvoření a také na možnosti dalšího využití publikovaných dat.

Jak často jsou publikovaná data aktualizována?
Četnost aktualizace dat velmi závisí na jejich typu. Informace o četnosti aktualizací a aktuálnosti publikovaných hodnot jsou uvedeny v popisu jednotlivých datasetů.

Jaké jsou požadavky a omezení na používání publikovaných údajů?
Základním principem otevřených dat je možnost jejich co nejméně restriktivního používání a dalšího zveřejňování. V případě pochyb nebo nutného upřesnění kontaktujte autory/správce jednotlivých datasetů.

Jak jsou chráněny moje osobní informace?
Žádné osobní informace nejsou shromažďovány ani publikovány.

Jaké jsou odlišnosti při zobrazování WWW stránek Otevřených dat v různých prohlížečích?
Naší snahou je umožnit používání otevřených dat v co nejširším spektru existujících prohlížečů a také jejich strojové zpracování. V případě problémů nebo nečekaných událostí či výsledků kontaktujte e-mailem Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.Kontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek